ตราประจำจังหวัด
เป็นรูปธงสามชาย ซึ่งเป็นธงนำกระบวนทัพในสมัยโบราณ
หมายถึง ธงแห่งชัยชนะสงคราม เดิมผู้ครองนคร ได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมือง พบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำเลเหมาะแก่การสู้รบป้องกันตัวจึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญญลักษณ์เป็นรูปธงชัย 3 แฉกดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกระเจียว


ต้นไม้ประจำจังหวัด คือ ต้นขี้เหล็ก

|ประวัติจังหวัด| |ข้อมูลทั่วไป| |สัญลักษณ์ของจังหวัด| |ทำเนียบนามพ่อเมือง| |ท่ิองเที่ยว| |หน้าหลัก|